Page 30 - DMA Malawi Report 2013

Basic HTML Version

28
Investing In Malawi
2013
Chizumulu
Likoma
Namitete
Bolero
Chikwina
Euthini
Kafukule
Lundazi
Chipata
Mponela
Lichinga
Chilobwe
Nathenje
Liwonde
Neno
Ntaja
Bangula
N'gabu
Phalombe
Tete
Namadzi
Lirangwe
Lanzu
Chisenga
Ekwendeni
Milange
Nayuchi
Chintheche
Makanjila
Monkey
Bay
Chipoka
Thekerani
Edingeni
Katumbi
Mandimba
Nambazo
Domasi
Tunduma
Balaka
Chitipa
Karonga
Rumphi
Mchinji
Salima
Dedza
Ntcheu
Mangochi
Machinga
Zomba
Chikwawa
Nsanje
Thyolo
Mulanje
Mwanza
Dowa
Nkhata
Bay
Kasungu
Nkhotakota
Mzimba
Chiradzulu
Ntchisi
Blantyre
Mzuzu
Lilongwe
NO R T H E R N
S OU T H E R N
C E N T R A L
RUMPHI
SALIMA
MCHINJI
LILONGWE
DEDZA
MWANZA
MULANJE
MACHINGA
DOWA
BLANTYRE
ZOMBA
K
A
R
O
N
G
A
N
K
H
O
T
A
K
O
T
A
N
T
C
H
E
U
N
S
A
N
J
E
C
H
I
K
W
A
W
A
C
H
I
T
I
P
A
MANGOCHI
THYOLO
NTCHISI
KASUNGU
N
K
H
A
T
A
B
A
Y
MZIMBA
CHIRADZULU
ZAMBIA
UNITED REPUBLIC
OF
TANZANIA
MOZAMBIQUE
MOZAMBIQUE
ZIMBABWE
MALAWI
Lake
Amaramba
Lake
Chiuta
Lake
Chilwa
Lake
Malombe
S
h
i
r
e
C
o
n
d
é
d
e
z
i
R
e
v
ú
b
o
è
Z
a
m
b
e
z
i
N
.
R
u
k
u
r
u
B
u
a
L
i
l
o
n
g
w
e
S
h
i
r
e
L
u
g
e
n
d
a
R
u
v
u
m
a
L
u
a
n
g
w
a
K
a
s
i
t
u
L
A
K
E
M
A
L
A
W
I
L
a
k
e
N
y
a
s
a
C
h
a
m
b
e
s
h
i
S
.
R
u
k
u
r
u
L
u
w
e
y
a
D
w
a
n
g
w
a
M
b
a
l
i
z
i
Nyika
Plateau
0
0
100 km
75 mi
25
25
50 75
50
MALAWI
Map No. 3858 Rev. 3 UNITED NATIONS
January 2004
Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section
National capital
Regional headquarters
District headquarters
Town, village
Airport
International boundary
Regional boundary
District boundary
Main road
Secondary road
Railroad
The boundaries and names shown and the
designations used on this map do not imply
official endorsement or acceptance by the
United Nations.
MALAWI
32
°
34
°
35
°
36
°
10
°
11
°
12
°
13
°
14
°
15
°
16
°
10
°
11
°
12
°
13
°
14
°
15
°
16
°
17
°
32
°
33
°
34
°
35
°
36
°